Podpora konference anesteziologů

PP 53, a.s. se stala hrdým partnerem 22. mezinárodní odborné konference pořádané Britskou Asociací Ortopedických Anestaziologů. K této zajímavé akci nás přivedl jeden z našich klientů, MUDr. Jan Černovský, pro jehož společnost jsme postavili rezidenční bytový projekt.

http://www.bsoa.org.uk/conference/2017-annual-scientific-meeting/partners/

Podpora mladého hendikepovaného sportovce Ing. Petra Drahoše

Před několika lety nás navštívil pan Petr Drahoš, který ve svých 25. letech po tragickém pádu na paraglaidingu přišel o schopnost ovládat své dolní končetiny. Nejenže je téměř zázrak, že pád na skálu přežil, ještě neuvěřitelnější je, co vše dokázal. Osobní setkání s ním ve vás nezanechá pocit lítosti, že si tak mladý člověk nese takové břímě, ale naopak vás naprosto odzbrojí jeho optimismus, vitalita a pozitivní přístup. Z jeho vůle, píle a celkového postoje k životu by si měli mnozí vzít příklad. Od té doby jsme se přidali k těm, kteří pana Drahoše rádi podpoří.

www.petr-drahos.cz

Podpora Stacionáře Cesta Náchod

Stacionář Cesta Náchod z.ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení. Provozuje denní stacionář a odlehčovací službu. Obě tyto služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto prostředí zajištěna. Finančně jsme podpořili nákup nového vozu, kterým se přepravují jak pečující osoby, tak klienti Stacionáře. Máte-li zájem také pomoci, nebo se o Stacionáři dozvědět více, informace naleznete zde: www.stacionarcesta.cz.