Společnost PP 53, a.s. je držitelem těchto certifikátů:

Systémy managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Systémy environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016

Systémy managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008

Dne 2. 2. 2011 společnost získala svoje první certifikáty v oblasti ISO a bezpečnosti práce. Vydavatelem byl akreditovaný certifikační orgán QUALIFORM. Na začátku roku 2014 a v dubnu 2018 jsme úspěšně prošli procesem recertifikace. Každý rok také probíhá externí audit ISO systémů a procesů zavedených v naší společnosti.Politika IMS