Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2018
Cena poroty v soutěži Stavba roku 2018

REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE

Naší společností realizovaná kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu vodárenské věže z druhé poloviny 19. století nacházejícího se v katastrálním území Praha 7 Bubeneč.

Za vynikající kvalitu rekonstrukce vztažené ke stavebním detailům 50. a 60. let získala Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2018 a Cenu poroty v soutěži Stavba roku 2018.

Stavebními úpravami prošel historický objekt budovy vodárenská věže (jediná stavba dochovaná v původní podobě), přístavby a okolního areálu. V prostoru, kde se původně nacházela hlavní vodní nádrž je nově společenský sál, ze kterého je přístupný ochoz věže, pozorovací kabina periskopu. Pod sálem byla zřízena knihovna s čítárnou a čajovna. Ve zbývajících úrovních věže jsou navrženy prostory kluboven. Okolní přístavby jsou využívány pro potřeby domu dětí a mládeže a mateřské školy. Ploché střechy jsou upraveny do podoby terasy a zahrady. Součástí této části objektu je i prostorný multifunkční sál. Při úpravách byly zachovány všechny vrstvy historie od založení až do současnosti bez rozlišování či kategorizování jednotlivých částí architektury. Naleznete tak zde vedle sebe fládrované okno z 19. století, dveře z 50., 60., 70. let 20. století. Hliníková okna 21. století, bakelitové, mosazné, ocelové kování. Vše v prostorové koláži architektury tak, jak jí vytvořil čas.

Nominace na titul STAVBA ROKU v soutěži Stavba roku 2018

Multifunkční budova Kliniky Dr. Pírka

Realizovaná výstavba jedinečné budovy získala nominaci na titul Stavba roku v soutěži Stavba roku 2018.

Klinika Dr. Pírka je stávající zdravotnické zařízení s více než osmdesátiletou tradicí, které se nachází na okraji Mladé Boleslavi. Vlastník se rozhodl pro výstavbu nové multifunkční budovy Kliniky v přilehlém lesoparku. Tato budova vytvořila kvalitní a funkční nové pracoviště ambulantních provozů s okonalým estetickým a designovým výsledkem. Budova má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží, lávkou je opojena se stávající budovou Kliniky Dr. Pírka. Součástí provozu jsou ambulantní pracoviště odborných a praktických lékařů, jeden operační sál, lékárna, restaurace, kavárna a administrativní část, dále pak terasy a pergoly.

BEST OF REALTY 2015

Bytový dům Rezidence Trojské výhledy

Námi realizovaný bytový projekt Rezidence Trojské výhledy získal 2. místo v soutěži Best of Realty, v kategorii rezidenční projekty. Investorem akce byla společnost Codeco, architektem Ing. arch. Zdeněk Korch/ společnost FACT. Stavba je umístěna na svažitém pozemku v Praze 8 s krásným výhledem na Prahu s dominantou Pražského hradu.

Soutěž „Nejlepší z realit – Best of Realty“, na slavnostním galavečeru každoročně oceňuje nejlepší projekty českého realitního trhu za daný rok. O vítězích 17. ročníku (rok 2015) soutěže „Nejlepší z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla osmičlenná odborná porota v čele s Ing. Pavlem Kühnem (Česká spořitelna – Erste Corporate Banking). Členy jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a dalších profesních sdružení, agentur pro výzkum trhu, bankéřů, realitních makléřů a poradenských společností. O ocenění v roce 2015 usilovalo celkem 37 projektů v pěti základních kategoriích. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů byly výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. Soutěž jako každoročně probíhala pod odbornou záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. (zdroj informací je oficiální web soutěže www.bestofrealty.cz)

Rezidence Trojské výhledy představuje kvalitní moderní bytovou architekturu s vysokým standardem vybavení. Bytů je v projektu méně než 40, každý byt má terasu, balkon nebo předzahrádku.

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013

Mateřská škola v obci Stašov

Výstavba nové mateřské školy ve středu obce Stašov. Stavba je dvoupodlažní, částečně zapuštěná do terénu. V suterénu budovy je zázemí školky (kuchyně, sklady, kotelna aj.) a jídelna pro stravování důchodců ze spádového okolí. V prvním nadzemním podlaží pak byly realizovány místnosti pro výuku dětí, hygienické a administrativní zázemí. Stavba je zděná půdorysného tvaru U.

Zastřešení bylo provedeno pultovými střechami o sklonu 15 a 6 stupňů. Stavba je napojena na kanalizaci, vodovod a elektrickou síť. Součástí stavby je i zbudování příjezdových ramp ke školce, parkoviště a úprava okolního terénu (opěrné stěny, schodiště, oplocení, elektroměrové skříně do pilířku).

STAVBA ROKU 2012

Administrativní budova Qubix Štětkova 18

Osmipodlažní administrativní budova na pražském Pankráci, pod níž vedou dva tubusy metra, byla navržená Ing. arch. Janem Štípkem a postavena byla na konci 70. let minulého století. Původní objekt tvořily nepravidelně rozmístěné hranoly s pásovými okny a systémem střešních teras, jež mají zcela soudobý charakter.

Jednalo se o poměrně výjimečnou architekturu, zvláště ve srovnání s dalšími stavbami, které vznikaly v 70. letech 20. století. Proto základním developerským záměrem bylo stávající budovu renovovat, a to v souladu s nejmodernějšími trendy jak v oblasti technologií, tak v oblasti ochrany životního prostředí. Budova byla architektonicky a dispozičně velice zajímavá, a proto se rozhodlo o zachování betonové konstrukce.

Developer najal vídeňskou kancelář architekta Ernsta Hoffmanna, aby se zamyslela nad optimálním pojetím projektu. „Tato budova předstihla dobu svého vzniku nejméně o třicet let,“ je přesvědčen rakouský architekt Martin Tröthan z kanceláře Ernst Hofmann, který je autorem projektu modernizace. „Byl jsem překvapen dokonalostí vnitřní dispozice a ideální hloubkou traktů, která zcela odpovídá současným požadavkům na projektování nejkvalitnějších kancelářských prostorů třídy A,“ dodává architekt, jenž následně po studiu podkladů vypracoval projekt, který původní architektonický výraz ještě podtrhuje.

Pronajímatelné plochy jsou velmi variabilní a umožňují společnostem pracovat v otevřených dispozicích (open space) či rozdělit prostory na menší samostatné kanceláře. Všechna pracovní místa budou mít v obou případech přímé osvětlení denním světlem. Nájemníci mají na většině pater možnost využívat systém střešních teras – ke krátké pauze, nadechnutí, vyřízení nezbytných telefonických hovorů nebo za hezkého počasí třeba i k obchodní schůzce. Bonusem je pak výhled na kostel svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, který je viditelný již z prvního patra.

Hlavní komunikační jádro se sanitárními bloky, výtahy a vstupy do samostatných nájemních celků, je umístěno v centru každého patra, blízko hlavního vchodu do budovy z ulice Štětkovy. Základní půdorysný tvar objektu do písmene C dal vzniknout ještě bočnímu jádru (s výtahy a sanitárním zázemím) s možností samostatné recepce, přístupné z ulice Na Pankráci.

Vzhledem ke kvalitě fasády během většiny dní v roce není třeba vytápět. Systém vytápění i chlazení je umístěn v tzv. chladicích stropech, které zajistí nájemcům optimální tepelnou pohodu na pracovišti při podstatných úsporách energie.

Fasádu objektu tvoří systémová pásová okna a kontaktní zateplovací systém. Veškerá okna dostala nové hliníkové profily ve zlatomosazné barvě z exteriéru a černé v interiéru. Na výplně oken byla použita izolační dvojskla, která odrážejí 72 procent tepelných paprsků, ale světlo pohlcují jen velmi omezeně. Hlavní uliční fasáda orientovaná severně směrem ke kongresovému centru žádné vnější stínění nepotřebuje. Okna na jih, východ a západ mají ve dvoře vnější kovové žaluzie ve zlaté barvě s centrálním i lokálním ovládáním. Při modernizaci byla také zpevněna statika budovy ocelovou konstrukcí.

Interiérový design si hraje s kvadratickými formami, které tvoří podstatu architektury celého objektu. Hru s kvádry v nejrozličnějších formách lze najít v hlavních komunikačních jádrech, při architektonickém pojednání niky, uvolněné po demontáži původního oběžného výtahu, tzv. páternosteru, řešení designu svítidel, sanitárních bloků – zde v plné míře při výběru sanitární keramiky i doplňků –, a dokonce v dláždění teras, kde byla použita betonová kostka v dvojbarevném provedení se čtvercovými obrazci.