Obchodní firma: PP 53, a.s.
IČ: 290 11 299
DIČ: CZ 290 11 299
Zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15822, datum zápisu 1. ledna 2010
výpis z obchodního rejstříku ke stažení
Sídlo: Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Zastávkou 373, PSČ 111 01
adresa sídla je i korespondenční adresou

Bankovní spojení

Komerční banka 43-6216400297/0100
UniCredit Bank 2109535315/2700
Sberbank CZ 4200241448/6800
Oberbank 2171108672/8040