Administrativní budovy CITY DECO a CITY ELEMENT

novostavba administrativních budov na Praze 4

Zadavatel a investor: S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o.
Projektant / architekt: SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
ateliér AULICKÝ
Začátek realizace: 01/2015

Rekonstrukce a dostavba komplexu EMPIRIA, jehož součástí jsou vznikající administrativní budovy CITY DECO a CITY ELEMENT, představuje jednu ze základních skupin objektů tvořících vznikající městské centrum. Základem provozně dispozičního řešení je princip universálních pronajímatelných administrativních budov, kde dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží je maximálně variabilní, s možností měnit členění na jednotlivé kanceláře dle potřeb uživatelů.